انتخاب عطر مناسب برای فصل پاییز


انتخاب عطر مناسب برای فصل پاییز

در نظر گرفتن این نکته که انتخاب نوع عطر برای استفاده به بسیاری از عوامل بستگی دارد و افرادی که به این مسئله اهمیت می دهند در هر فصل از عطر مخصوص به خود استفاده می نمایند، البته  ممکن است یک فرد عطر خاصی را "چوب و خاکی" توصیف کند، اما فرد بعدی ممکن است فکر کند که بو با "نت های خاص مانند تنباکو و چوب صندل" تازه دارد. و یا برای مثال آب و هوای گرم رایحه ی نوت های عطر را تشدید می کند، در صورتی که در هوای سرد عطرها کمتر تبخیر می شوند و بنابراین بوی ملایم تری در هوا پخش می کنند.