عروسک


کمی صبر کنید...

عروسک ها چه نقشی در رشد ذهنی کودکان دارند؟

عروسک بازی انعکاس فعالیت‌های درونی کودک و میل به خوشی، آزادی و رضایت اوست که صفا و آرامش را برایش به ارمغان می‌آورد. عروسک ها از زمان های خیلی قدیم هم بوده ولی امروزه با گذشت زمان عروسک های زیادی به بازار امده و تنوعشان نیز زیاد است این عروسک ها شامل شخصیت های کارتونی هستند. اکثر دختر خانوم ها از عروسک ها خوششان می آید. بازی  یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم‌ترین فعالیت او به شمار می‌رود که در  عین سرگرم‌ کننده بودن، کارکردهای مهم دیگری نیز دارد. هر یک از این  کارکردها به جنبه‌ای از زندگی کودک مربوط می‌شود و او را برای به زندگی  بزرگسالی آماده می‌کند.

عروسک

کودک در حین بازی خود را در موقعیت‌های اضطراب‌آور و ترسناک قرار می‌دهد و با همراهی عروسک به جست‌وجوی راه‌ حل می‌پردازد و از این طریق تسلط خود را بر موقعیت‌ها افزایش می‌دهد. او در حین بازی با عروسک مهارت‌هایی را برای ایجاد ارتباط با دیگران به دست می‌آورد. توقعات دیگران از خود را در حین عروسک‌بازی ارزیابی و آرزوهای خود  را نیز ابراز می‌کند. این راهی برای شناخت او از زندگی و مسائل آن است.عروسک  هم صحبت و مخاطبی است که پیوسته همراه کودک است و هر زمان کودک اراده کند مورد مصاحبت او قرار می‌گیرد.

دسته‌بندی